Ochrana osobních údajů

Informace, jak nakládáme s údaji, které nám v rámci použití těchto webových stránek poskytnete.

Provozovatel

Petr Záruba
IČ: 48676241
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Čáslav
Sídlo: Za Kovárnou 122, 285 71 Vrdy
Telefon: +420 723 707 483
E-mail: info@calouneniskoda.cz

Základní ustanovení

Všechna data a osobní údaje svěřené Návštěvníkem (Poptávajícím) Provozovateli těchto stránek jsou uschovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Účel zpracování osobních údajů

Za účelem vystavení vyúčtování (faktury), zpracování cenové nabídky, návrhu možné spolupráce nebo případné reklamace, bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje v rozsahu: název společnosti, kontaktní a fakturační adresa, IČ a DIČ, jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa, zaslané fotografie a návrhy.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu. U každého účelu zpracování je definována doba zpracování osobního údaje a tato doba se může lišit podle účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje.

Poskytnutí souhlasu

Pokud nedochází k uzavření smlouvy/objednávky, je zcela na Vašem rozhodnutí, zda nám dobrovolně poskytnete své osobní údaje (název společnosti, jméno a příjmení, telefon, e-mail) za účelem zodpovězení Vašeho dotazu (zpracování poptávky, návrhu spolupráce atd.). Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat vizte níže „Úprava a smazání osobních údajů“.

Úprava a smazání osobních údajů

V případě, že máte v úmyslu upravit nebo smazat svá osobní data, která jste poskytli Provozovateli těchto stránek, můžete tak okamžitě učinit dle dostupných kontaktních údajů.

Kontaktní e-mail: info@calouneniskoda.cz
Kontaktní adresa: Petr Záruba, Za Kovárnou 122, 285 71 Vrdy

Cookies

Pokud máte ve svém prohlížeči povoleny cookies, může o Vás Provozovatel zpracovávat záznamy (IP adresa, typ prohlížeče, počet návštěv, doba trvání návštěvy, nejčastěji navštěvované vstupní a výstupní stránky, analýza klíčových slov a frází nejčastěji použitých při vstupu na stránku). Cílem je optimalizovat obsah webové prezentace a tím Vám nabídnout informace, které hledáte. Více naleznete na stránce Zásady zpracování souborů cookies.

Odkazy na jiné webové stránky

Na stránkách jsou uvedeny odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením a politikou ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných stránek a jejich provozovatelů.

Máte otázky? Napište nám.